Öğrenim, Katkı Kredisi Erteleme Dilekçesi

Öğrenim, Katkı Kredisi Erteleme Dilekçesi

Öğrenim, Katkı Kredisi Erteleme Dilekçesi

Üniversiteden mezun oldum; fakat şimdi işşizim, öğrenciyim, askerim aldığım öğrenim ve katkı kredisinin ödeme planı elime ulaştı. Bunu erteleyebilir miyim” diyenler bu haber sizin için.

KYK ‘nın sitesindeki açıklamada “KYK’ya öğrenim ya da katkı borcu olan öğrenci,  öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra ödemeye başlar. Ve alınan krediyi  aldığı sürenin yarısı kadar zamanda (4 yıllıklar 2 sene içerisinde, 2 yıllıklar 1 sene içerisinde) ve 2006 – 2007 öğretim yılından itibaren kredi alanlar aylık taksitler halinde öder.

Borçlu öğrenci ödemesini her dönemin son ayının en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Ancak; 5505 sayılı Kanun gereğince, Kurumumuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alanlardan;

*Borç ödeme vadesi daha başlamayanların,
*Borçlarının taksitlerini ay atlatmadan ödeyenlerin,
*Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşlarıyla (Normal öğrenim süresi bitiminden sonra) ilişkileri bulunmayanların, bir dilekçe ile talep etmeleri durumunda, borç ödeme süresi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanarak birer yıllık sürelerle uzatılabilmektedir.

Bu durumdan başka, herhangi bir nedenle (öğrenci olmak, askere gitmek, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi söz konusu değildir.

Durumu yukarıda belirtilmiş olan şartlara uyan borçluların, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce BORÇ ERTELEME TALEP DİLEKÇESİ”ni (Dilekçe No 2) eksiksiz doldurarak “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı Cemal Gürsel Cad. No: 61 Cebeci – ANKARA” adresine göndermeleri lazımdır.
Bu açıklamaya göre askere gitmek, öğrenci olmak gibi sebeplerle KYK’ya olan borcumuzu erteleyemiyorsunuz.. Fakat bu dönem boyunca sigortalı bir yerde ya da herhangi bir iş yerinde çalışmamışsanız 1 yıl boyunca borcunuzu erteleyebiliyorsunuz.

Eğer bu şartlara uyan varsa aşağıda word formatında örnek bir dilekçe hazırlanmıştır. Bu dilekçeyi indirip KYK’nın yukarda belirtilen adresine gönderebilirsiniz.

Dilekçenin Lxxxxx başlayan kısmına KYK’dan aldığınız öğrenim kredi numaranızı yazınız.

DİLEKÇE İÇİN ALTTAKİ YAZIYA TIKLAYINIZ

BORÇ ERTELEME TALEP DİLEKÇESİ”ni (Dilekçe No 2)

 Yorum Yapın