Öğretmenler Göreve Başlarken İstenen Belgeler

ogretmenler-goreve-baslarken-istenen-gerekli-belgelerYeni göreve başlayacak öğretmenlerden istenilecek belgeler:
MEB tarafından ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama işlemi esnasında şu evrakları hazırlamaları gerekmektedir

Başvuru esnasında öğretmenlerden istenilecek olan belgeler


1- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
2- Kendilerine ait Mal bildirimi beyannamesi (Bu belge İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden alınacaktır)
3- Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı sureti
4- Millî sporcular için, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri,

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik         hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

5- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi istenecektir.Yorum Yapın