Veli Oryantasyon Programı Sunuları

Veli Oryantasyon Programı Sunuları

Veli Oryantasyon Programı Sunuları

Veli Oryantasyon Programı Sunuları indir. MEB, İstanbul MEB Veli Oryantasyon Programı, Milli Eğtim İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan bu sunularla ilgili ayrıntılı bilgi yazımızdadır.

PROGRAMIN ADI :
Veli Oryantasyon Programı
(VOP)

PROGRAMIN KONUSU:
2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında istanbul ili ilkokullarında 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerinin okula uyumlarının sağlanması.

PROGRAMIN HEDEFİ:
İçinde bulunduğu çağla yarışan ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye için özellikle genç nüfusumuzu iyi eğitmemiz gerekmektedir. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilkokul dönemi oluşturmaktadır, ilkokuldaki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar bilgili ve ilgili velilere de ihtiyaç vardır. Derslerdeki müfredat değişimine paralel olarak velilerin de bu değişikliklerle ilgili eğitim almaları kaçınılmaz olmuştur. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Günümüzde, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli (anne – baba) profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında istanbul ili ilkokullarında l.sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri.

PROGRAMIN AMACI:
Eğitim öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan öğrenci velilerine verilecek eğitimler ile çocuklarının eğitimine olan katkılarını arttırmak.

 

Veli Oryantasyon Programı Sunuları – İNDİRYorum Yapın