Açıköğretim İktisat Bölümü Kitapçık ve Ders Kodları

Aöf Açıköğretim, Açıköğretim İktisat Bölümü, Açıköğretim İktisat Bölümü Kitapçık Kodları, Açıköğretim İktisat Bölümü Ders Kodları hakkındaki ayrıntılı bilgi yazımızdadır.

Açıköğretim İktisat Bölümü Kitapçık Kodları ve Ders Kodları

Aşağıdaki tabloda Aöf iktisat bölümü kitapçık kodları ve Aöf iktisat bölümü ders kodları ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

Bu tabloda 1, 2, 3 ve 4. sınıftaki bütün sınav oturumları ayrı ayrı gösterilmiştir. Her bir oturum farklı bir günde yapılan sınavı gösterir.  Tablolarda oturum kodları ve ders kodları ayrı olarak verilmiştir. Aralarındaki farkı ayırt etmeniz gerekmektedir. Birbirlerine benziyor olmaları karıştırmanıza sebep olabilir.

Sınıf sınıf derslerin yanında sınavda sorulan toplam soru sayıları da var.

Bu tabloyu ilerki günlerde yayınlayacağımız geçmiş yıl sorularına bakarken kullanacaksınız. Eğer Aöf iktisat bölümü okuyorsanuz bu sayfayı yer imlerinize eklemenizi tavsiye ediyoruz.

 

Eğer Aöf İktisat Bölümü okuyorsanız
bu sayfayı yer imlerinize eklemenizi tavsiye ediyoruz.

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ (11)

1.S
I
N
I
F

1.OTURUM ( 1100 ) CT.SB.

2.OTURUM ( 2100 ) PZ.SB.

DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI
1001

Genel Muhasebe

30

1002

Genel işletme

30

1007

Genel Matematik

26

1003

Davranış Bilimlerine Giriş

30

1410

Hukuka Giriş

30

1005

iktisada Giriş

30

1099

Temel Bilgi Teknolojileri

30

2.
S
I
N
I
F

3-OTURUM ( 3200 ) CT.ÖS.

4.OTURUM ( 4200 ) PZ.ÖS.

DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI
2059

Muhasebe Uygulamaları

30

2062

Yönetim Organizasyon

30

2061

Ticaret Hukuku

30

2064

İstatistik

26

2063

Kamu Maliyesi

30

2250

iktisat Teorisi

30

2252

Atatürk İlk İnk. Tarihi

30

3.
S
I
N
I
F

1.OTURUM (1301 ) CT.SB.

2.OTURUM ( 2300 ) PZ.SB.

DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI
3453

Para Teorisi ve Politikası

30

3029

Türk Vergi Sistemi

30

3151

Uluslararası iktisat

30

3154

Devlet Bütçesi

30

3155

iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

30

3160

idare Hukuku

30

3159

Kamu Ekonomisi

30

3167

Finansal Yönetim

30

3216

Yabancı Dil

30

4.

S
I
N
I
F

3.OTURUM ( 3411 ) CT.ÖS.

4.0TURUM ( 4401 ) PZ.ÖS.

DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI DERS KODU

DERS ADI

SORU SAYISI
4455

İktisadi Kalkınma ve Büyüme

30

4180

Türkiye Ekonomisi

30

4177

Maliye Politikası

30

4186

Vergi Hukuku

30

4232

Türk Dili

20

4454

iktisat Tarihi

30

4456

Finansal Ekonomi

30Yorum Yapın