Sözcük Anlamı

Sözcükler; dilimizde temelde bir varlık, kavram veya eylemi karşılayarak ortaya çıkmıştır. Zamanla anlam genişlemesi yoluyla bazı sözcükler değişik anlamlar kazanmaya başlamıştır.

Sözcük Anlamı

Sözcük Anlamı

Buna örnek verilecek olursak;

“Balıklar, beklediğimizden de çabuk pişti

“Bu meslekte, babasının yanında iyice pişti

“Yolcular, klimaları çalışmayan minibüste pişti

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, “Pişmek” sözcüğü üç farklı anlamda kullanılmıştır. Birincisinde “ateşte, fırında ya da yağda ısı etkisi ile pişmek manasında kullanılmış, ikincisinde, mesleği açıdan bilgilenme ve ilerlemeden söz edilmişken, üçüncü cümlede ise “bunalacak kadar sıcaklık duymak” manasında kullanılmıştır.

Sözcükler, sekiz farklı şekilde kullanılmaktadırlar.

  • Gerçek anlam
  • Mecaz anlam
  • Yan anlam (yakıştırmaca)
  • Terim anlamı
  • Somut anlam
  • Soyut anlam
  • Somutlaştırma
  • Soyutlaştırma

Gerçek anlam nedir?

Bir sözcük söylenirken akla gelen ilk anlam gerçek anlamdır. Buna “sözcüğün temel anlamı veya sözlük anlamı” da denmektedir.

Sıcak havalarda, çok dolaşmamak gerekiyor.”

“Çocuklar, oynarken salonun camını kırmışlar.” Bu örneklerde “Sıcak” ve “kırmışlar” sözcükleri gerçek anlamda kullanılmışlardır.

 Yorum Yapın